Over Atlas gebruikersvereniging

Onze missie!

Wij behartigen de belangen van HIS-gebruikers van Promedico en CGM HUISARTS maar ook in landelijke overlegstructuren. Doel is een efficiënt, betrouwbaar en gebruikersvriendelijk HIS dat voldoet aan moderne standaarden.

Werkwijze

Atlas volgt met name ICT ontwikkelingen in de eerstelijnsgezondheidszorg. De Atlas bestuursleden participeren in diverse overlegstructuren. Er is wekelijks contact binnen de softwarecommissies. Op ons forum wordt contact gehouden met gebruikers en is het mogelijk wensen en problemen onder de aandacht te brengen.

Overzicht van activiteiten van het Atlas bestuur

  • 2 maandelijks bestuursvergadering Atlas
  • 3 maandelijks softwarecommissie HIS
  • 6 maandelijks Quality-of-Life sessies met HIS programmeurs
  • Deelname NedHIS
  • Deelname NedXIS
  • Directieoverleg HIS producenten
  • Opzetten landelijk regie-orgaan ICT
  • Bestuurlijk overleg LHV/NHG/InEen

Op deze manier proberen we op verschillende niveau’s geïnformeerd te blijven en namens de gebruikers invloed uit te oefenen op de ICT ontwikkelingen.

Het huisarts informatie systeem (HIS) is één van de belangrijkste tools voor de huisarts. Misschien wel de belangrijkste.

Het is belangrijk dat het HIS betrouwbaar is en de huisarts efficiënt en gebruikersvriendelijk ondersteunt in zijn werk.

In onze ogen moet het werkproces binnen de huisartsenpraktijk steeds het uitgangspunt zijn bij nieuwe ontwikkelingen. Koppeling, data-extractie en communicatie middels het HIS zijn hierbij tegenwoordig belangrijke voorwaarden.

We hebben visie

Op nummer 1 staan onze mede-gebruikers.

Daarnaast zijn we intensief in gesprek met de HIS producenten.

We hebben overleg met LHV, NHG en InEen.

Overlegstructuur met andere gebruikersverenigingen (NedHIS).

We houden contact met het centraal overleg van HIS producenten (NedXIS).

Onze gesprekspartners

Bestuursleden Atlas

Bestuursleden van Atlas werken zelf dagelijks met het HIS in de huisartsenpraktijk. Zij maken ook deel uit van de softwarecommissies. Klik hieronder voor de actuele samenstelling van bestuur en softwarecommissie-leden per HIS.

Praat met mede-gebruikers

Op ons forum kun je met al je vragen over het HIS terecht. Je vindt er tips&tricks, kunt wensen achterlaten en krijgt informatie over de ontwikkelingen binnen het HIS.

Meld je nu aan en praat mee!

Om op het forum te kunnen deelnemen moeten wij u toevoegen met uw emailadres.

Regel nu kosteloos je lidmaatschap en doe mee op het forum!